tågvagnarna

VÄSTRA ORMINGE

Nacka
2.600 bostäder, barnstugor och centrum
Planutredning, utveckling av elementbyggnadssystem samt detaljprojektering
1967-1971
Beställare: HSB Stockholm / Ohlsson & Skarne

Projektet ingick i miljonprogrammet. Elementbyggnadssystemet med prefabricerad stomme och fasad i betong arbetade med extremt få elementlittera.
Larvbundna kranar istället för de vanliga rälsburna gjorde det möjligt att anpassa husen till terrängen och gruppera dem kring torg och gränder.

Mottagandet blev mycket delat - allt från "rangerbangård" till "småstadsidyll."
Aftonbladet skrev 4/5 1969: "Finns det inga gränser för hur fult och tätt man får bygga?"
Expressen skrev 25/7 1967: "Staden annorlunda - den första i verklig mening demokratiskt genomförda nybebyggelsen."

De flexibla lägenheterna, där de boende med egna händer kan förändra bostadens disposition, gav råg i ryggen för engagemang även i den yttre miljöns organisation och områdets sociala uppbyggnad. Området drabbades därför aldrig av de problem som andra mer storskaliga miljonprogramsprojekt gjorde.

Västra Orminge utsågs under arkitekturåret 2001 till det vackraste och mest omtyckta byggnadsverket i Nacka kommun!

under byggnation