LINKÖPINGS UNIVERSITET / CARL MALMSTEN - FURNITURE DESIGN

Lidingö
Program-, bygglov- samt bygghandlingar för nya skollokaler med ca 2700 m2 LOA
2010
Beställare: John Mattson Fastighets AB
Arcona AB
Samarbetspartner för bygghandling: BSK Arkitekter AB

Skolans befintliga lokaler inne i Stockholm klarar inte dagens miljökrav. John Mattson Fastighets AB bygger en ny skola, som förhyrs av Linköpings universitet.
Skolan ligger inom Larsberg på Lidingö i anslutning till Bodals gård, som delvis nyttjas för skolan. Byggnaden innehåller verkstäder, lärosalar, utställning, bibliotek och studentlokaler.
www.iei.liu.se/malmstens

fler bilder